مکان و نحوه ایجاد ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس

مکان و نحوه ایجاد ایستگاه اتوبوس :

الف) رعایت حداکثر فاصله بین یک ایستگاه اتوبوس مکانهای مسکونی:

برای رضایتمندی کاربران خطوط حمل و نقل عمومی، باید ایستگاه های اتوبوس در نزدیکی مناطق مسکونی مستقر شوند. یک ایستگاه اتوبوس زمانی قابل دسترس تلقى میشود که در فاصله ای کمتر از ۲۰۰ متر از منطقه مسکونی باشد،مشروط به این که مسیر دسترسی بدون مانع و ایستگاه مجهز بهمکانی برای نشستن باشد.

ب) رعایت ابعاد حداقل و قابلیت دسترسی به ایستگاه اتوبوس:

سکوی یک ایستگاه اتوبوس، غالبا نصب شده روی پیاده راه، باید بتواند یک تردد راست بین چند عابر پیاده را فراهم کند؛ مثل کسانی که از پیاده راه برای تردد استفاده می کنند با کسانی که می خواهند به اتوبوس سوار یا از اتوبوس پیاده شوند.

بخوانید
ویژگی های خاص ایستگاه اتوبوس

همچنین، ابعاد سکو باید مورد رضایت کسانی باشد که نیازمند فضای بیشتری برای حرکت هستند؛ مانند: والدین همراه با کالسکه، افراد ویلچر سوار، آنهای ی که همراه خود ساک، چرخ خرید و یا چمدان دارند و … مکان ایجاد ایستگاه اتوبوس، وابسته به مسیرهایی است که امکان دسترسی آسان را، به ویژه از طرف افراد پیاده، به آنها میدهد.

مکان و نحوه ایجاد ایستگاه اتوبوس :

مکان ایجاد ایستگاه اتوبوس

چند عامل اصلی باید در انتخاب مکان ایستگاه اتوبوس در نظر گرفته شود: ابتدا، ایمنی (در عبور مسافران از خیابان اصلی، یکطرفه و یا دوطرفه)، سپس، نزدیکی و قابلیت دسترسی به خیابان و در نهایت،کیفیت آمایش محله و چهار راه. ایمنی قبل از هر چیز متوجه افراد پیاده و به ویژه در زمان خروج آنها از ایستگاه اتوبوس باید در نظر گرفته شود.

بخوانید
سیاست ها در طراحی پیاده رو

به طور کلی، نصب ایستگاه اتوبوس بعد از چهار راه امكان عبور، در شرایط ایمن تر از خیابان را به عابران پیاده می دهد. همچنین، اتوبوس متوقف شده در ایستگاه، مانع دید چراغ راهنمایی و چهار راه از طرف مسافران و کندی حرکت دیگر وسایل نقلیه نمی شود.

ویژگی های توصیه شده برای ایستگاه اتوبوس , امکان دسترسی بهتر و آسنان تر به اتوبوس را برای همه کاربران , به ویژه افراد با ناتوانی جسمی فراهم می آورد . تا حد امکان , و به منظور توقف آسان تر اتوبوس و قابلیت دسترسی برای همه کاربران , ایستگاه اتوبوس – موازی , فرورفته و یا بر آمده – نسبت به پیاده راه , باید نظم و انضباط بیشتری به خود بگیرد .

بخوانید
پوشش گیاهی در فضای سبز

ایستگاه اتوبوس مکانیزه

اتوبوساتوبوس شهریایجاد ایستگاه اتوبوسایستگاهسرپناه ایستگاه اتوبوسمکان و نحوه ایجاد ایستگاه اتوبوس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *