نماد ها و نشانه ها

نماد ها و نشانه ها

نماد ها و نشانه ها:در همین حیطه، دو عامل مهم تأثیر گذار است، نخست زیبایی المان است زیرا در وهله اول، نما و ظاهر یک شکل به نظر می رسد و دومین عامل مؤثر در این طراحی های مقیاس و موقعیت مکانی مناسب این المان ها است که با چه مقیاس در پایه چراغ روشنایی و در کجا قرار می گیرد.

مثلا در نشان دادن عظمت و اهمیت زیاد یک شخصیت یا یک حادثه می توان آن را با مقیاس بزرگ و یا بر فراز ستونهای بلند به تصویر کشید تا بدین ترتیب ارتباط بصری مناسبی را با بیننده داشته باشد یا در فضاهای
اجتماعی و مردم محور، مجسمه هایی با مقیاس انسانی در پایه چراغ روشنایی فضا را صمیمی تر می کند و مجسمه ارتباط بهتری با مخاطب بر قرار می سازد.

بخوانید
مبلمان شهری و شهروندان و مسائل و چالش ها


بیان این مطلب بی ثمر نیست که بدانیم مضامین این المان ها و مجسمه ها با جانمایی و چیدمانشان در شهر، به عنوان یکی از نکات مؤث و پایه چراغ روشنایی در القای حس مکان آن منطقه نیز است.

نماد ها و نشانه ها

نماد ها و نشانه ها

برای مثال، مجسمه ها با مضامینی عاطفی، مذهبی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، ادبی، علمی و غیره است که طراحی درست و جانمای ی مناسب آنها علاوه بر اینکه به ارتقای کیفیت منظر و هویت شهری می انجامد، می تواند در راستای بالابردن سطح آگاهی در پایه چراغ روشنایی و دانش مردم ایفای نقش کند.

حتی برای کسانی که برایاولین بار با آن المان روبه رو می شوند، خود می تواند در خلق هویت جدید برای آن فرد کوشا باشد در پایه چراغ پارکی و با دیدن برای بار دوم آن خاطره ای را در ذهن آن عینیت بخشد.

بخوانید
هم جواری در پیاده رو

در طراحی مبلمان شهری تطابق بين فرم و عملکرد که مکمل هم هستند، حائز اهمیت است و اینکه این طراحی چگونه و در چه مکان هایی، با توجه به هویت شهر در پایه چراغ پارکی و جامعه طراحی شوند، خود نگرشی مهم برای مولفه هایی است که ما در طراحی مبلمان شهری می توان به المان های درون شهر انتخاب می کنیم.

در این راستا و محلات اشاره کرد که نقش مؤثری در القای هویت شهری و تقویت حس مکان شهروندان دارند. این المان ها باید به گونه ای طراحی شوند که خوانایی آنها از سوی شهروندان و هماهنگی در پایه چراغ پارکی طرح آنها با وقایع و اتفاقات آن مکان سازگاری داشته باشند

بخوانید
مبلمان شهری و فضای شهری

این مستلزم آن است که به نقاطی از قبیل فضاهای مکث، گذرها، مسیرهای آمدوشد جمعیت توجه داشته باشیم تا تطابق بين فرم و عملکرد با پایه چراغ پارکی را در طراحی رعایت کرده باشیم.

در انتها به این نکته اشاره می شود که با توجه به اینکه کشور ایران دارای فرهنگ غنی و پرباری بوده است، مهم ترین عامل درطراحی مبلمان شهری.


نیمکت پارکی

مبلمان شهرینشانه ها و نماد هانشانه و نماد ها در مبلمان شهرینماد ها و نشانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *