نور فضای داخلی کیوسک

نور فضای داخلی

نور فضای داخلی


نور فضای داخلی کیوسک

نور فضای داخلی : محیط داخلی کیوسک باید در روز حداکثر با نور طبیعی روشن شود و داشتن پنجره و دیواره های شیشه ای و شفاف می تواند به این امر کمک نماید، در شب نیز از منابع مصنوعی چون سیستم های روشنایی مانند لامپ های استاندارد و مناسب – چه برای داخل و خارج کیوسک – با ميزان لوکس مورد نیاز استفاده کرد.

این منابع نوری نباید موجب خیرگی و یا اثرات منفی بر سطوح کاغذ روزنامه و یا مجلات شوند. اگر این منابع نوری پرتو ماورای بنفش داشته باشند، بیشترین خسارت را به کاغل مطبوعات وارد می کنند (هم روشنایی روز و هم نور چراغ فلورسنت پرتو ماورای بنفش دارند).

بخوانید
روش های مختلف عرضه مطبوعات

پرتو آن اگر به مدت زیادی به سطح کاغذ تابیده شود، آن را شکننده و بی دوام می سازد. همچنین، موجب اکسیده شدن آن می شود؛ ولی بر مولکول های سلولز تأثیر مستقیم ندارد.

سلولز دير نور، سفید می شود، ولی دیگر مواد موجود در کاغذ به زردی می گرایند. به منظور پیشگیری و کاهش چنین تبعانی می توان از فیلتر تصفیه پرتو ماورای بنفش، محفظه مقاوم در برابر پر تو، به منظور ذخیره و انبار سازی مطبوعات و … استفاده کرد.

نور فضای داخلی کیوسک

نور فضای داخلی

حجم و وزن مطبوعات نگهداری شده داخل کیوسک، بیشترین اثر را بر کیوسک وارد می کند. سنگینی بیش از حد و با حجم زیاد مطبوعات در قسمت هایی از کیوسک، که از نظر مقاومتی از جنس ضعیف ساخته شده اند، موجب شکستن، قوس برداشت و باز شدن درزها از هم می شود. میزان ظرفیت حجم و وزنی قفسه ها، کمدها، طبقه بندی ها و میزهای نمایش مطبوعات معمولا باعث می شود در انتخاب جنس مواد، ضخامت، اتصالات و پوشش آنها دقت شود.

بخوانید
پیشینه کیوسک عرضه مطبوعات

ترکیب نور، گرما با مطبوعات می تواند ایجاد بوهای نامطلوبی در فضای داخلی کیوسک نماید. ولی بوی مطبوعات بیشتر بر فروشنده اثر گذار است و اثر کمتری بر خود محصول دارد.

حشراتی چون مورچه، مگس، زنبور، سوسک و حیواناتی چون موش، بر اثر عدم طراحی صحیح، وارد فضای داخلی کیوسک می شوند و اثراتی چون خوردگی، پارگی و دیگر صدمات به بدنه کیوسک وارد می آورند و مطبوعات ذخیره و انبار شده را از بین می برند. پس، ضرورت زیر سازی دقیق و حساب شده کیوسک بیشتر می شود.

ایستگاه اتوبوس مکانیزه

انواع کیوسک مطبوعاتتعاریف کیوسکتعاریف کیوسک شهریکیوسککیوسک عرضه مطبوعات در فضای بستهکیوسک مطبوعات و محیط شهرینور فضای داخلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *