نگرش ها و رفتارهای شهری

نگرش ها و رفتارهای شهری

نگرش ها و رفتارهای شهری

نگرش ها و رفتارهای شهری : روان شناسانی که رفتارهای اجتماعی انسانها را مورد مطالعه قرار می دهند، بر این باورند که دو سازو کار برای اثرگذاری نگرش بر رفتار وجود دارد. سازو کار اول، عبارت است از نگرش،
تفکر مستدل، رفتار». این ساز و کار زمانی به کار می افتد که ما در مورد یک موضوع مشخص، تفکری عمیق و دقیق داریم. یعنی بهترین پیش بینی کننده چگونگی رفتار ما در یک موقعیت خاص، نیرومندی قصد ما در آن موقعیت است.

ساز و کار دوم عبارت است از نگرش – رفتار بی تأمل». سازو کار اول متناسب با مواردی است
که ما فرصت کافی داریم. مثلا وقتی که برای انجام کار اداری خود به اندازه کافی وقت داریم و با حوصله و تأمل کارهایمان را انجام می دهیم اما آنجا که باید فورا تصمیم بگیریم و عمل کنیم بر اساس الگوی نگرش -رفتار بی تأمل عمل می کنیم .

بخوانید
تعاریف مبلمان شهری افراد کم توان

نگرش ها و رفتارهای شهری

نگرش ها و رفتارهای شهری

تصور کنید وقتی برای انجام امور اداری خود به اندازه کافی فرصت نداریم ، آن وقت ممکن است احساس کنیم که کارکنان آن سازمان بی دلیل ما را معطل کرده اند ، به همین خاطر ممکن است رفتار تکانشی و بی تأمل انجام دهیم ، مثلا عصبانی شده و رفتاری پرخاشگرانه از خود نشان دهیم در خصوص چگونگی پیش بینی رفتار ها توسط نگرش های افراد ، می توان گفت : دو سازو کار عمده وجود دارد که از طریق آن ها ، نگرش ها ، رفتار های ما را شکل می دهند .

یکی از این دو سازوکار در چهارچوب نظریه الگوی فرایندی نگرش به رفتار برای پیش بینی رفتارهای فوری و غیر ارادی ، و دیگری در چهارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده که برای پیش بینی رفتارهای ارادی و عمدی به کار می رود ، عمل می کنند .در زمینه پیش بینی رفتارهای فوری و خودجوش باید گفت که ، نگرش ها وقتی می توانند رفتار غیرارادی را پیش بینی کنند که قویا در دسترسی باشند .

بخوانید
روشنایی و چراغ های راهنمایی

نگرش های دارای قابلیت دسترسی زیاد بیشتر احتمال دارد که بتوانند رفتارهای غیر ارادی را پیش بینی کنند ، زیرا مردم وقتی به عمل فراخواند می شوند ، احتمال بیشتری دارد که نگرش آن ها زودتر به ذهنشان بیایند . اما وقتی نگرش ها در دسترس نباشند ، مردم بیشتر تحت تاثیر متغیرهای موقعیتی قرار می گیرند

دسته بندی نشده

نگرش ها و رفتارهای شهرینگرش های شهروندی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *