همجواری مناسب فضای بازی کودک


همجواری مناسب فضای بازی کودک:

همجواری مناسب فضای بازی کودک : مجاورت فضای بازی کودکان با تاسیسات آموزشی، مرکزهای تجاری، تفریحی و فرهنگی و فضاهای سبز مناسب و با محل هایی از قبیل جمع آوری زباله، تاسیسات درمانی و بهداشت و تاسیسات صنعتی نامناسب است.

لیکن مهم ترین معیار، وجود امنیت برای مکان یابی فضای بازی است؛ زیرا کودکان نمی توانند به تنهایی
از خود مراقبت کنند و همواره در معرض انواع خطر قرار دارند. آنها ممکن است در معرض اذیت افراد ناباب قرار گیرند، از بلندی سقوط کنند، درون آب بیفتند، بر اثر برخورد با زمین یا اشیای تیز و برنده مجروح شوند، یا به طرزی دلخراش با وسایط نقلیه تصادف کنند. کودکان در هر کجا که بتوانند بازی می کنند؛ بدون آنکه ایمن بودن آن را در نظر داشته باشند. آنان کوچه ها و گذرگاه ها را به زمین فوتبال مبدل می سازند، یا در پارکینگ ها قایم باشک بازی می کنند.

بخوانید
فواید انجام دادن انواع بازی‌ها

همجواری مناسب فضای بازی کودک:

همجواری مناسب فضای بازی کودک

بنابراین برنامه ریزان باید برای سازمان دادن به بازی بچه ها فضایی را برگزینند که آن ها را در معرض خطرهای یاد شده قرار ندهد. بدین منظور رعایت اصول زیر ضروری است:

  • قابل نظارت بودن زمین بازی، به گونه ای که والدین بتوانند زمین بازی را به راحتی نظارت کنند و مراقب فرزندان خود باشند.
  • زمین بازی در جایی مکان یابی شود که کودکان برای مراجعه بهآن مجبور نباشند از خیابان های شلوغ و پرتردد عبور کنند
  • زمین بازی نباید در مجاورت خیابان مکان یابی شود؛ زیرا کودکان هنگام بازی هیجان زیادی دارند و معمولا توجهی به اطراف خود ندارند و ممکن است ناگهان از زمین بازی خارج شوند و بدون توجه به اتومبیل های در حال گذر به داخل خیابان بروند و در معرض حادثه قرار گیرند.
  • زمین بازی نباید بر فراز تپه ها یا سایر نقاطی که امکان سقوط از آنها وجود دارد، مکان یابی شود.
  • اگر در اطراف زمین بازی، استخر، آبنما، دریا یا جوی آب عریض پر عمق وجود باید برای محصور کردن عریض و پرعمق وجود دارد، باید تدابیر لازم برای محصور کردن این عناصر اتخاذ شود.
بخوانید
مواد مصرفی زمین بازی کودکان

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

تجهیزات زمین بازیزمین بازیزمین بازی چرخ و فلکزمین بازی کودکزمین بازی کودکانهمجواری مناسب فضای بازی کودک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *