هویت در ایران

هویت در ایران

هویت در ایران

هویت در ایران:شناخت و درک هویت انسان امروز ایرانی با تاریخ و پیشینه ای چنین پر نشیب، کار دشواری است. جامعه ای که تنها در صدسال اخیر، دو انقلاب داشته است و علاوه بر تغییرات معاصر جهان از تحولات ناگهانی اندیشه ها و رویکردهای درونی جامعه خود نیز اثر پذیرفته است.

در واقع، برای حل و فصل موضوع هویت در ایران، باید میان سه منبع ایران، اسلام و لیبرالیسم غرب نوعی
هارمونی ایجاد شود، ایران و ایرانی بودن یک منبع هویت سرزمینی و تاریخی است. اسلام یک منبع هویت معنوی، اعتقادی و یک جهان بینی وسیع اجتماعی – سیاسی است. لیبرالیسم غرب منبعی فلسفی با کاربردهای اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی است.

در این میان، ۱۴ قرن پیوند و همراهی تاریخی ایران و اسلام برای ما فرهنگی غنی و گسترده در نیمکت پارکی را پدید آورده است که در آن هیچ یک را نمی توان از دیگری بازشناخت. بر خلاف نظر گروهی، اسلام یک دین است؛ یک ایدئولوژی است، نه یک ساخت قومی است و نه با قومیت و فرهنگ بومی در تضاد است.

بخوانید
هویت در شهر

کنگره اسلام شناسان در سال ۱۹۵۴ با عنوان «وحدت و تنوع در تمدن اسلام، نشان داد که اسلام به عنوان یک ایمان واحد – چگونه در عین حال که داد که وحدت خویش را حفظ کرد، در ظرف ملیت های مختلف تنوع یافت و بدین گونه «وحدت مذهب» و تنوع ملیت ها را با هم جمع کرد. امروز هویت و پشتوانه ایرانی و نیمکت پارکی از یک سو و هویت اعتقادی و اسلامی ما از سوی دیگر، چنان در هم تنیده که قابل تفکیک و نام گذاری جداگانه نیست.

هویت در ایران

از سوی دیگر، بیش از صد سال ورود و تبلیغ یک سویه فرهنگ و هویت غربی در ایران که تا پیش از انقلاب اسلامی تقریبا تمام جنبه های شهروند ایرانی را تحت تأثیر قرار داد و بیشترین نمود را در سیاست ها و برنامه های شهری در نیمکت پارکی و کشور داشت، امروز تأثیرات انکار ناپذیری بر فرهنگ و هویت نسل امروز ایرانیان گذاشته است و این تأثیر گذاری همچنان هم با استفاده از شیوه های نوین تبلیغاتی غرب به نوع و صورت دیگری ادامه دارد و این تا جایی است که ما را ناخواسته از خود و هویت مان جدا می کند.

بخوانید
آلودگی صوتی

در این میان، عواملی خرد مانند اشتراکات فرهنگی، قومی، مذهبی، گویشی، جغرفیایی و غیره نیز به صورت زیر مجموعه ای از موارد فوق بر تشکیل هویت امروز جامعه ایران تأثیر دارد.

بعد از انقلاب اسلامی، مهم ترین پدیده هایی که در جامعه ایرانی تغییر یافت، هویت جامعه و جهت گیری آنچه در میان عموم مردم و چه در میان سیاست گذاران جامعه در نیمکت پارکی بود. در سال های پس از انقلاب اسلامی، هویت اسلامی مورد تأکید قرار می گیرد و در شئون مختلف زندگی شهری جاری می شود.

هر کدام از این گرایشات و پیشی گرفتن ها، در ساخت و بافت معماری و منظر شهرهای ایران تأثیر مستقیم و چشمگیری گذارده است.

بخوانید
ریشه و مفهوم وندالیسم

نیمکت پارکی

تعریف هویتمفهوم هویتهویت ایرانیهویت چیستهویت در ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *