ویژگی های خاص ایستگاه اتوبوس

ویژگی های خاص یک ایستگاه اتوبوس : یک ایستگاه اتوبوس باید با نیازها و انتظارات کاربران خود منطبق باشد. از طرفی، به الزامات شبکه حمل و نقل عمومی شهری و شرایط محیطی آن پاسخگو باشد، تا ایستگاهی مورد رضایت کاربران و مدیریت شهری واقع شود. مواردی مانند نمایایی، استقرار”، امكان دسترسی برای همه از ویژگی های خاص یک ایستگاه اتوبوس است که در طراحی و اجرای به آن باید توجه ویژه ای نمود.

الف) نمای ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس باید به خوبی از یک فاصله معین و در زمینه ای که در آن قرار دارد، قابل رؤیت . چه روز و چه شب باشد. مسلما داشتن یک سیستم روشنایی در شب از الزامات یک ایستگاه اتوبوس است. این عنصر شهری باید به کاربرانش حس ایمنی و اطمینان را القا کند.

بخوانید
انواع کیوسک مطبوعات

علائم و تابلوهای اطلاعاتی آن، ضمن داشتن یک نمایایی مناسب، در شب نیز به خوبی قابل رویت باشند. برای رعایت قوانین شهری درباره معلولان و فراهم کردن امکان دسترسی افراد با ناتوانی جسمی، جداره ها و یا دیواره های شیشه ای ایستگاه برای مثال باید با یک نوار با تباین )کنتراست( رنگی و به ضخامت ۱۰سانتیمتر در ارتفاع دید افراد کاربر ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتری از زمین) مشخص شوند.

ویژگی های خاص ایستگاه اتوبوس :

  ویژگیهای خاص ایستگاه اتوبوس  چیست

ب) استقرار ایستگاه اتوبوس

استقرار ایستگاه اتوبوس باید به نحوی باشد تا درهای ورودی و خروجی اتوبوس بتوانند مقابل آن قرار گیرند. محل استقرار سرپناه در ابتدای ایستگاه باید باشد. وجود یک فضای حداقل ۱ متر و ۴۰ سانتیمتری جلو ایستگاه بین سرپناه و لبه سکوی خیابان و پشت آن – بین سرپناه و یک مانع (مثل دیوار) – در نظر گرفته شود.

بخوانید
آلودگی نمادی و خوانایی

ویژگی های کف ایستگاه اتوبوس


1 . شیب کف ایستگاه: باید دارای حداقل شیب و به سمت مقابل

ایستگاه، جوی آب یا فضای نامرتبط با عبور عابران و کاربران باشد تا آب و آلودگی به بیرون ایستگاه جریان یابد. شیب بیش از حد ممکن است در زمستان باعث سر خوردن کاربران و آسیب دیدگی آنان شود. کف ایستگاه باید بافت ملموسی داشته باشد تا در شرایط مختلف مانع لغزندگی و سر خوردن کاربران شود. ابعاد ایستگاه باید متناسب با تردد کاربران و گردش مناسب آنان باشد. طراحی هر عاملی که مانع این گردش و یا باعث برخورد افراد شود، نادرست است.

برای مشاهده قسمت دوم ویژگی های کف ایستگاه اتوبوس کلیک کنید

بخوانید
عوامل مؤثر در نابهنجار بودن رفتار

ایستگاه اتوبوس مکانیزه

ایجاد ایستگاه اتوبوسایستگاهایستگاه اتوبوس مکانیزهسرپناه ایستگاه اتوبوسویژگی های ایستگاه اتوبوس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *