ویژگی های هنجار


ویژگی های هنجار

ویژگی های هنجار :
– هنجار، استاندارد شرایط است و صرفا به خاطر استحکام شرایط وضع می شود؛
– وجود هنجار در شرایط مختلف به شخص کمک می کند که چگونه در یک وضع خاص رفتار کند، بدون اینکه خود متحمل زحمتی شود؛
– هنجارها هم خصلت ترغیب کنندگی دارند و هم خصلت تحریم کنندگی، یعنی دارای دو نوع ویژگی هستند.

چگونه می توان هنجارها را در رفتار شهروندان نهادینه ساخت؟
آدم ها در نتیجه یک فراگرد موفق اجتماعی شدن، هنجارهای یک فرهنگ را درونی می سازند. «فنون و هنرهایی که برای ساکنان ارزش نمادین دارد و از طریق آن ها به خود هویت می بخشنده (باتیسته و درز ).

بخوانید
نیازها در ایستگاه بازی کودکان

ویژگی های هنجار :

 ویژگی های هنجار

وقتی هنجارها ملکه ذهن فرد میشوند، او دیگر درباره درستی یا نادرستی یا شایستگی و ناشایستگی هنجارها تردیدی روا نمی دارد. در این صورت، شخص به خودی خود از هنجار ها پیروی می کند و دیگران چه ناظر رفتارش باشند یا نباشند، بر اثر درون ذهنی شدن هنجار ها، همچنان به رفتار »شایسته اجتماعی ادامه می دهد.

انسان ها بیشتر بر اثر نظارت های درونی چون وجدان و نه از ترس غافلگیر شدن در حین انجام رفتار ناشایست، به هواداری از هنجارهای جا افتاده برانگیخته می شوند و بیشتر نظارت های اجتماعی بر روی افراد، از درون آن ها اعمال می شوند.

بخوانید
هنجار چیست ؟

معمولا در افراد این احساس وجود دارد که هنجار ها حافظ منافع آن ها ست و با استفاده از مکانیزم هایی که از این منافع و مصالح حراست می شود و در واقع کار کرد هنجار ها برای جامعه سودمند است. لذا وجود این دید مثبت نسبت به آن ها باعث می شود که افراد به هنجار ها گرایش پیدا کنند.

مثلا اگر شخصی به چراغ قرمز احترام می گذارد، به خاطر آن است که احساس می کند که جان او را از خطر حفظ می کند.

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسی

مجموعه بازی کودکاننابهنجارهنجارهنجار های اجتماعیهنجار و نابهنجار در رفتار انسانوندال هاوندالیسم از نگاه جامعه شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *