پایه های روشنایی

_

پایه های روشنایی

_

پایه های روشنایی : راه ها و معابر شهری بخشی جدایی ناپذیر از محیط زندگی روزمره ما هستند . امروزه راه ها نه تنها به عنوان عناصر ارتباطی در شهرها به حساب می آیند بلکه نقش های گسترده تری نیز دارند که لزوم توجه به ماهیت و تاثیر آن را دو چندان می کند . محیط زیست به معنای وسیع کلمه شامل محیط زندگی انسان هاست که تمامی عناصری را در می گیرد که زندگی انسان شهرنشین تاثیر می گذارند . محیط زیست شامل محیط طبیعی، محیط ساخته شده و محیط های غیر فیزیکی اقتصادی و اجتماعی است . راه ها به عنوان جز تکمیل کننده محیط ساخته شده اند و محیط شهری مجموعه ای پیچیده و به هم پیوسته از عوامل متعدد طبیعی و انسانی است که ایجاد تغییرات در هر یک از اجزای این سیستم تاثیر گسترده ای بر سایر اجزای آن می گذارد که برخی ناچیز و برخی مهم و ماندگارند.طراحی راه ها و محیط پیرامون آن ، به علت رویارویی هر روزه شهروندان با آن ، موضوعی تاثیر گذار و ملموس به شمار می رود . بنابراین ، معماری فضای سبز بدنه بزرگراه ها و نور پردازی آن نیازمند توجه بیشتر و ارائه اصولی است که راهگشای تصمیم گیرندگان حوزه شهر باشد .زندگی شبانه و تردد در طول شب ، به ویژه در شهرهای بزرگ، باعث گذران بخشی از اوقات شهروندان در خیابان ها و معابر اصلی شهر می شود . چنانچه روشنایی این معابر و طراحی حاشیه آنها هدفمند و با طرح همراه باشد ، فضایی متفاوت و تاثیر گذار برای عابران ایجاد می شود که می تواند اثرات روانی مثبتی به ارمغان آورد.

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان