پیاده روی و تعاریف آن

پیاده روی و تعاریف آن

پیاده روی و تعاریف آن : پیاده روی ساده ترین نوع جابه جایی بین مبدأ و مقصد بوده و گونه ای از حمل و نقل است که به صورت مستقل و غیر وابسته به هیچ گونه ابزار یا وسیله ای خارجی امکان پذیر می باشد. تمامی سفرهای انسانی با هر نوع وسیله نقلیه ای که انجام گیرد، به صورت پیاده آغاز و به همین شکل نیز به سرانجام می رسد
عابران پیاده ممکن است در راه رفتن به کار، مدرسه، تفریح با خرید باشند اما رفتن پیاده به جایی فقط قدم زدن به منظور سودمندی نیست، پیاده روی را همچنین می توان یک فعالیت پیچیده در نظر گرفت که نه تنها بر روی بدن، بلکه بر روی ذهن نیز اثر دارد.

بخوانید
تجهیزات بازی و نورپردازی پیاده رو

در پیاده روی، بر خلاف تصور معمول تنها اندام های حرکتی آدمی به کار نمی افتد بلکه سیستم عصبی و روانی را نیز با خود همراه خواهد نمود. از این رو، فراهم نمودن شرایطی که عابر پیاده به راحتی بتواند در شهر حرکت نماید و از اتفاقات و پدیده های اطراف خویش لذت برد، هم در جهت ارضای نیازهای ذاتی انسانی و هم به منظور ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری ضروری می نماید. این امر، به ویژه اکنون و در آستانه هزاره سوم که سيطره اتومبیل ها بر شهرها و زندگی ماشینی و در نتیجه دوری شهروندان از نیازهای طبیعی آن روز به روز افزایش می یابد از اهمیت دو چندانی برخوردار گرديده است.

بخوانید
مفهوم پیاده راه

پیاده روی و تعاریف آن :

 پیاده روی و تعاریف آن

به این ترتیب امروزه دیگر پیاده روی تنها ابزاری برای رسیدن از مبدأ به مقصد در نظر گرفته نمی شود، بلکه خود هدفی برنامه ریزی شده است که مورد توجه مدیریت شهری قرار می گیرد. امروزه پیاده روی نه تنها همچون عاملی مثبت برای سلامت جسم و روح شهروندان مورد توجه است بلکه سالم ترین و کم ضررترین سیستم حمل و نقل شهری است که مورد توجه و برنامه ریزی قرار گرفته است

سیستم پیاده در مقایسه با سایر سیستم های حمل و نقل شهری دارای خصوصیات و مزایای منحصر به فردی است. از جمله:

  • منابع انرژی غیر قابل تجدید را مصرف نمی کند
  • محیط زیست شهر را برهم نمی زند و آلوده نمی کند. اگر شهروندان پیاده روی را جایگزین سفرهای کوتاهی کنند که با اتومبیل انجام می گیرد، آلودگی هوا کاهش می یابد. زیرا میزان آلوده سازی وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر از سایر آلاینده های محیطی است
  • هزینه تأمین شبکه مناسب برای پیاده روی در مقایسه با سایر وسایل نقلیه ناچیز است.
  • مسیر های پیاده فضاهای طبیعی شهری اند و عموما نیاز به فضای جداگانه ای ندارند پیاده روی به فضاهای شهری، جنب و جوش و حرکت و سرزندگی می بخشد.
بخوانید
کالبد شهر و رفتار شهروندان

پایه های روشنایینیمکت پارکی

پیادهپیاده روپیاده روی و تعاریف آنتعاریف حمل و نقلحمل و نقل پاکحمل و نقل شهری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *