کالبد شهر و رفتار شهروندان

کالبد شهر و رفتار شهروندان

کالبد شهر و رفتار شهروندان

کالبد شهر و رفتار شهروندان : موضوع رابطه میان فضا و رفتار، از جمله مباحث کلیدی در علم روان شناسی محیطی است. در این رشته علمی، تأثیر عوامل بیرونی، یعنی محیط طبیعی و محیط فیزیکی تکنولوژیکی یا به عبارت دیگر، تأثیر شرایط فضایی فیزیکی بر رفتار انسان مطالعه می شود (Bonnes & Bonatio, 2001) در جامعه شناسی، اولین حرکت برای تبیین نظری جرایم و ناهنجاری های رفتاری در شهر، با ظهور مکتب شیکاگو در دهه دوم قرن بیستم آغاز شد.

این مکتب رفتار یک را در قالب محیط اجتماعی او مطالعه می کند و ناهنجاری های رفتاری در شهری را با توجه به وسعت شهر، تراکم جمعیت و ناهمگنی های فرهنگی در شهر ها به تحلیل می کشد محیط فیزیکی و فضای کلی شهر در معرض دید تمامی شهروندان قرار دارد و کیفیت مؤلفه های موجود در آن اعم از امکانات و تجهیزات شهری، مکان های عمومی و رفتار های مردم با تداخل و تأثیر بر یکدیگر، بر ذهن، روان و رفتارهای شهروندان اثر می گذارد.

بخوانید
ساخت نیمکت مدارس

کالبد شهر و رفتار شهروندان

کالبد شهر و رفتار شهروندان

شکل شهر در بر گیرنده بافت فیزیکی عملکرد های اداری، صنعتی و مجموع ساختمان هایی است که معرف فضایی پدیده های شهری هستند. شهرها مظهر تجلی و بالندگی انسان ها هستند؛ اما آنچه در حال حاضر در شهر های کشور مشاهده می شود، این است که در طراحی شهری توجه به فضاهای شهری مورد بی توجهی قرار گرفته و شاهد ناهماهنگی و ناموزونی در شکل و سیمای شهری هستیم. ساماندهی شکل شهر که رکن اساسی طراحی شهری به حساب می آید، در حقیقت ظرفی است که امکان میدهد تا رفتار ها، فعالیت ها و ارتباطات شهری در آن به وقوع بپیوندد. در تئوری محیط های پاسخ گو، بر تأمین آسایش بصری
تأکید می شود، زیرا شکل شهر کاملا بر تفسیر مردم از مكان تأثير خواهد گذاشت.

بخوانید
دید و چشم انداز در مولفه کیفیت محیط شهری

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسینیمکت پارکی

انسانرفتار انسان هارفتار شهروندانشهروندانکالبد شهرکالبد شهر و رفتار شهروندانکالبد شهریمردم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *