کفپوش در مبلمان شهری

کفپوش در مبلمان شهری

کفپوش در مبلمان شهری : در جهان مدرن امروز ، شهر محیطی زنده ، داینامیک ومتحرک است که در کنار آرامش وتفریح ، روح زندگی را هم تامین میکند.

اخیرا شهر ها در کنار شاخص هایی همانند شهر پاک ؛ سبز ، روان ، پویا و… می بایستی شاخص های انسانی ، تاریخی ، اجتماعی فرهنگی را درخودجای داده باشند و آنچه در این میان چندان اهمیت ندارد ، بزرگی ، کوچکی و جمعیت شهر ها است.

تغییرات و تحول در چهره شهر ها جزئی از وجود آنهاست و اجرای طرح های گوناگون شهری در عرصه های گوناگونی به ویژه فنی وعمرانی نمادی از شهر پویا و در حال توسعه شمرده میشود

بخوانید
کفپوش زمین بازی کودکان

کفسازی محیط ها از اهمیت بسیاری در فضا های شهری برخوردار است چرا که از یک سو سبب زیبایی وجذابیت محیط ها شده و از سوی دیگر از لحاظ عملکردی سهولت تردد را فراهمی سازد.

در نکاتی که در استفاده از مصالح گوناگون وطرحهای مختلف اثر قابل توجهی دارد فضا است. در واقع محیط چه از لحاظ اقلیمی و چه از لحاظ هماهنگی با طراحی بهینه کفپوش هها رابطه محکم و دو سویه ای برقرار می نماید که توجه به آن از ظرافت های کار طراح بوده ودر موقعیت طرح نقش بسیاری خواهد داشت

محیط های باز شهری وعناصر آن میتوانند عناصر طبیعی ویا هر دو را شامل شوند یکی از مولفه ها در طراحی این محیط ها محوطه سازی وکف سازی انها است ، که تبیین کننده بستر محیط شهری و همه ی عناصر آن بوده واز این راه از قدرت تاثیر گذاری همده در درک ورفتار محیطی استفاده کنندگان برخوردار است.

بخوانید
مجموعه بازی پلی اتیلن

کفپوش در مبلمان شهری

کفپوش در مبلمان شهری

طراحی این مولفه اکثرا به عملکرد ، ساختار فرم ظاهری زمین بر حسب مسیر یک خیابان یا گذر پیاده ، فرم یک میدان و همچنین حجم و اهمیت عامل تردد در چنین محیط هایی بستگی دارد.

از سوی دیگر آرایش وطراحی پوشش زمین نیز  خود به عنوان عاملی مستقل در تعریف محیط های شهری نقشی موثر داشته و می تواند کاربرد و یا نوع تردد وحرکت خاص را در بستر خود القا تشویق و یا نفی کند.

کفپوش زمین بازی کودکان

فروش کفپوش ورزشی و پارکیکفپوش در مبلمان شهریکفپوش در مبلمان شهری به چه معنی استکفپوش در مبلمان شهری چیستکفپوش در مبلمان شهری چیست؟کفپوش زمین بازی کودککفپوش ورزشی و پارکی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *