کیوسک مطبوعات و محیط شهری

کیوسک مطبوعات و محیط شهری

کیوسک مطبوعات و محیط شهری : همان طور که کیوسک عرضه مطبوعات تأثیر پذیر از محیط اطراف خود است، بر محیط شهری نیز تأثیر می گذارد. اولین تأثیر کیوسک مطبوعات بر محیط، اشغال فضایی از محیط
شهری است، قرار گرفتن این حجم نسبتا بزرگ، در مقابل دیگر المان های شهری – سطل زباله، نیمکت، راه بند و یا حتی ایستگاه اتوبوس در محیط های مختلف شهری – کنار پیاده رو، روی جوی، کنار خیابان، مراکز تجاری، بهداشتی، آموزشی و خدماتی اثراتی بر فضا و رفتار عابرین و عبور و مرور پیاده و سواره به همراه دارد.

کیوسک مطبوعات و محیط شهری

 کیوسک مطبوعات و محیط شهری

از نظر زیبایی شناختی نیز، علاوه بر این که از محیط تأثیر می پذیرد، بر نظم و زیبایی محیط اطراف نیز تأثیر مثبت و یا منفی برجا می گذارد. حجم کیوسک عرضه مطبوعات و فضای شهری کیوسک عرضه مطبوعات با ابعاد متوسط ۳۷۲ متر و ارتفاع بیش از ۲ متر، حجمی است که با استقرار آن در حاشیه پیاده روها و یا دیگر مسیرهای تردد عابرین، قسمتی از فضای رفت و آمد را به خود اختصاص میدهد.

بخوانید
فضای مختلف شهری و کیوسک مطبوعات

البته، این حجم معمولا در ابعاد خود کیوسک خلاصه نمی شود، بلکه چیدن مطبوعات و وسایل دیگر در فضای
خارجی کیوسک، فضای اطراف آن را نیز اشغال می کند. توقف و اجتماع مشتریان برای خرید و یا مطالعه مطبوعات، فضای مضاعفی از پیاده رو را اشغال می کند و در نتیجه، فضای عبور و مرور عابرین پیاده محدودتر می شود. در جاهای پر رفت و آمد، حجم کیوسک، متعلقات آن و اجتماع مشتریان می تواند عامل اختلال در رفت و آمد عابرین باشد.

در طراحی و انتخاب محل نصب باید به این موارد و کاهش اثر حجمی غیر مفید کیوسک بر فضای پیاده رو توجه نمود. کاهش اثر حجمی می تواند به وسیله راه حل هایی چون تغییر فرم کیوسک، کاهش حجم عرضی کیوسک و گسترش آن در جهان طولی پیاده رو صورت پذیرد. همچنین، با تغییر در نوع ارائه و عرضه مطبوعات می توان اثر نامطلوب حجم کیوسک را کاهش داد.

بخوانید
انواع عرضه مطبوعات بخش ۲

ایستگاه اتوبوس مکانیزه

انواع کیوسک مطبوعاتتعاریف کیوسکتعاریف کیوسک شهریکیوسککیوسک عرضه مطبوعات در فضای بستهکیوسک مطبوعات و محیط شهری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *