گونه های مبلمان شهری مؤثر بر کیفیت بصری شهر

گونه های مبلمان شهری مؤثر بر کیفیت بصری شهر

گونه های مبلمان شهری مؤثر بر کیفیت بصری شهر :مشاهده اماکن آلودة شهر رفته رفته تبدیل به یکی از عادات روزانه شده است، از همین رو مردم توجهی به مضرات این نوع آلودی از خود بروز نمی دهند. در این میان مبلمان شهری می تواند تعین کنندهای بر کیفیت بصری شهر بگذارد. در یک تقسیم بندی کلی مبلمان شهری بر اساس نوع کاربرد به گروه های زیر تقسیم می شود.

گونه های مبلمان شهری مؤثر بر کیفیت بصری شهر

گونه های مبلمان شهری مؤثر بر کیفیت بصری شهر

الف) عناصر اطلاع رسانی

 • تابلوهای تبلیغاتی با همان بیلبوردها
 • تابلوهای نام گذاری )معابر – ميادین(
 • تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی
 • تابلوهای هشدار دهنده
 • خطوط عابرین پیاده
 • دارستها
 • تلویزیون های شهری
 • تابلوهای سردر مغازه ها
 • تابلوهای پزشکان
 • پلاک و نشانگرها به سرپناه ها
 • کیوسک های عرضه (روزنامه، مواد غذایی و غیره)
 • کیوسک فروش بلیط
 • کیوسک تلفن
 • کیوسک مأمورین پلیس
 • کیوسک اطلاع رسانی و راهنمای توریست
 • ایستگاه اتوبوس
بخوانید
ساماندهی مبلمان شهری ۲

ج) روشنایی ها

 • چراغ های راهنمایی و رانندگی
 • چراغ های پارک ها و تزئینی
 • نورافکن های میدانی

د) تخلیه و جمع آوری ها

ه) موانع و راه بندها

 • جداول
 • نرده و حفاظ ها
 • گاردریل و راهیندها

و عناصر عمومی

 • سنگفرش
 • صندلی های پارکها
 • آبخوری ها
 • روشویی و دستشویی
 • فواره و آبنما
 • مجسمه ها و تندیسها

عناصر مبلمان شهری اشاره شده، نمونه هایی از تجهیزاتی هستند که چنانچه اصول درست طراحی، جانمایی و نصب در آنها رعایت شوند، می توانند به آفرینش و ارتقای جلوه های بصری شهر کمک کنند. پرواضح است که عدم تحقق این امر زمینه بروز انواع آلودگیهای بصری را سبب خواهد شد.

بخوانید
سیاست ها در طراحی پیاده رو

نیمکت پارکی

گونه های مبلمان شهریگونه های مبلمان شهری مؤثرگونه های مبلمان شهری مؤثر بر کیفیت بصری شهر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *