یکپارچه سازی مبلمان شهری

یکپارچه سازی مبلمان شهری

یکپارچه سازی مبلمان شهری:با رشد شهرها و حومه ها، گرایشی افراطی نیز در یک شکل کردن چهره شهری به وجود آمده است. به گونه ای که اغلب تفاوت کمی در روحیه مبلمان نقاط مختلف شهر یا حتی گاهی میان چند کشور دیده می شود.

حال آنکه هنوز هم جذاب ترین و به یاد ماندنی ترین محله ها آنهایی هستند که با شکل و شمایل ویژه
و پایه دکوراتیو مختص به خود در خاطره ها جای می گیرند.


نمادها و نشانه ها :مردم به شکل فردی و جمعی باید نسبت به بخشی از محیط شهری حس تعلق داشته باشند و نسبت به آن توجه و مسئولیت نشان دهند.

محیط شهری باید چنان محیطی باشد، که مردم را به ابراز خواسته هایشان تشویق کند و فعالانه بر حسب نیازشان عمل کنند. در شهر نیز به مثابه یک سمینار که هر کس سهمی درپایه دکوراتیو و مباحثات جمعی دارد، باید شرایط ترغیب به مشارکت مردم تقویت شود.

بخوانید
انواع نیمکت چوبی

محیط شهری برای عموم کسانی طراحی می شود که از محیط استفاده می کنند در پایه دکوراتیو و از شکل آن متأثر می شوند و نه فقط برای کسانی که مالکیت بیشتری دارند.

یکپارچه سازی مبلمان شهری

یکپارچه سازی مبلمان شهری

این رویکرد، بیگانگی شهروند از شهر و گمنامی شهروندان را کاهش می دهد و حس هویت مردم و ریشه دار بودن در محیط کالبدی شهرها و ایستگاه اتوبوس مکانیزه را افزایش می دهد. یکی از کارکردهای ایجاد و تقویت حس هویت مردم و پرهیز از بیگانگی شهروند در ایستگاه اتوبوس مکانیزه از شهر و محله، ایجاد و حفظ نماد یا نشانه برای محله یا شهر است.

بخوانید
مبلمان شهری و زیبایی


نشانه ها و نمادهای محله های شهری در سطوح و اشکال متفاوتی ظاهر می شوند، گاه نمادها تنها به صورت علائم معمول ظهور می یابند. نمادهایی که معمولا با بارهای معنایی به صورت نشانه های خاص با ساختارهای کالبدی نمادین با ایستگاه اتوبوس مکانیزه در جوامع به ظهور می رسند، چنانچه برخاسته از درون جوامع و حاصل فرایند تفکر زیستی آنها باشند، با تفکر ساکنان رابطه ایجاد می کنند و سیب ایجاد حس تعلق در پایه دکوراتیو و ساختار ذهنی اهالی محلات می شوند و خود جزئی از آن محسوب می شوند.

بالعکس، اگر آنچه به صورت نماد در سطح محلات ظاهر می شوند درون زا نباشد، یعنی به صورت الحاقی با محیط مرتبط شده باشد، بسته به نوع و نحوه ورود آن، واکنش های متفاوتی را در محیط موجب می شود که نقش مهمی در بازخوانی هویت محلات در ایستگاه اتوبوس مکانیزه از دید ناظر خارجی و همچنین ایجادحس تعلق در ساکنین محلات می یابد.

بخوانید
کالبد شهر و رفتار شهروندان

المان های شهری از اجزای مهم مبلمان شهری هستند که می توان ند در ارتقای حس مکان و هویت شهروندان تأثیر بسزایی داشته باشند این المان ها بهتر است از نظر گرافیکی طوری طراحی شوند که به محلی که در آن هستند، به صورت منطقی و بصری ترکیب شوند در پایه دکوراتیو و این ترکیب سبب به وجود آمدن علائمی شود .

نیمکت پارکی

فروش مبلمان شهریمبلمان شهریمبلمان شهری برای افراد کم توانیکپارچه سازی مبلمان شهری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *