پایه های روشنایی

سیمای شهری

سیمای شهری

عناصر متحرک سیمای شهری :تا آلان سخت از حرکت بیننده در باطه با شهر بود. اکنون سخته انسان ها و ... ادامه مطلب

رنگ نور

رنگ نور رنگ نور : ما جهان اطراف مان را در رنگ های مختلف حس می کنیم برای آنکه بتوانیم ... ادامه مطلب
درخشندگی

درخشندگی (L)

درخشندگی (L) درخشندگی (L) : وقتی نور یک لامپ روی سطحی تابیده شود، شدت روشنایی در آن محل ایجاد و ... ادامه مطلب
طیف نور

طيف نور

طيف نور طيف نور : نور سفید خورشید از امواج الکترو مغناطیسی با طول موج های متفاوتی تشکیل شده است. ... ادامه مطلب