نیمکت پارکی

عناصر عمومی

عناصر عمومی

عناصر عمومی: تمامی مواردی که در این حوزه می گنجند یعنی: سنگ فرش، صندلی پارکها، آبخوری ها، روشوی یها و ... ادامه مطلب
مبلمان شهری

مبلمان شهری

مبلمان شهری: تجهیزات شهری به مجموعه ای از وسایل متحرک، نیمه متحرک کاربردی یا تزئینی اطلاق می شود که با ... ادامه مطلب