سطل زباله

سطل زباله پلاستیکی

سطل زباله پلاستیکی

سطل زباله پلاستیکی : سطل زباله پلاستیکی بستگی به نوع استفاده دارای انواع و مدل های متفاوتی است که هر کدام باید در اماکن ... ادامه مطلب
سطل زباله

سطل زباله

سطل زباله : زندگی شهری، برخلاف زندگی ساده روستایی، با مصرف توأم است. مصرف گرایی در نزد شهر نشینان موارد ... ادامه مطلب
آلودگی نور

آلودگی نور

آلودگی نور(تاریکی): هرچند که شدت زیاد نور و نیز نور کنترل نشده در برخی از مکانها به ويژه اتاق های ... ادامه مطلب