mechanized bus stop

_

ایستگاه اتوبوس مکانیزه

_

سر پناه ایستگاه اتوبوس-این پیکره شهری- برای ایجادشرایط مناسب در زمان انتظار مسافران اتوبوس شهری مورد استفاده قرار می گیرد.ایستگاه اتوبوس ، یک عنصر شاخص شهری است که در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی در حومه نیز وجود دارد . این المان شهری نتیجه سیاست گذاری مدیریت خدمات شهری است که فضای محدود و مشخصی را در محیط عمومی شهری برای استفاده شهروندان در نظر می گیرد.سر پناه ایستگاه اتوبوس ، یکی از عناصر مبلمان شهری است که متناسب با نیاز ها و انتظارات فردی شهروندان -محافظت از عوامل نامساعد جو‌ی و ایجاد شرایط مساعد انتظار برای رسیدن اتوبوس شهری طراحی می شود و غالبا برای تبلیغات مورد استفاده قرار میگیرد .برای ارائه حداکثر راحتی و خدمات به کاربران ، معمولا سر پناه ایستگاه اتوبوش با دیگر المان های شهری (سطل زباله، نیمکت، چراغ روشنایی ، باجه تلفن و …) ادغام می شود . این المان های شهری باید با ایستگاه اتوبوس و دیگر المان های همجوار شهری هماهنگی مطلوبی -از منظر شکل ، فرم ، تزئینات،تناسب، مواد مورد استفاده و …. ایجاد کنند.ایستگاه اتوبوس برای متمرکز شدن مسافران در حال انتظار است با امکان محفوظ ماندن از آفتاب ، باران ، برف ، و همچنین ، دریافت اطلاعات خطوط اتوبوس .از این جهت ، رعایت استانداردهای فنی ، ارگونومیکی، روان شناسی، زیبایی شناختی و نکات مهمی چون قابل رؤیت بودن ، خوانایی،ابعاد،مکان استقرار،استحکام و به طور جامع،تطابق با نیاز کاربران ،از ویژگی ها و الزامات کیفی یک ایستگاه اتوبوس خوب است تا بتواند،یک کاربری مطمئن و منطبق با انتظارات کاربر را تمکین نماید.نتیجه چنین توجهی ،ضمن ارتقای ارزش های کیفی فضای عمومی شهری خواهد داشت.برای بررسی دقیق تر مشخصات یک ایستگاه اتوبوس استاندارد ، ابتدا باید تعریف این المان شهری پرداخت ، سپس نکات مشترک ایستگاه های اتوبوس مکانیزه و قابلیت های آن را مطرح کرد و در ادامه ویژگی ها و انتظارات از سر پناه ایستگاه اتوبوس مورد برسی قرار دارد.

ایستگاه اتوبوس مکانیزه

مقالات این بخش

_