Playground equipment

_

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

_

بازی بهترین شکل آموزش برای کودکان است. او مراحل زندگی آینده خود را در قالب بازی تمرین می کند. گویا دوران خردسالی انسان درست مانند دوران خردسالی بشریت است.بازی برای کودک از آن جهت مهم ترین فعالیت به شمار می آید که تمرینی است برای زندگی کودک نیاز به جنب و جوش دارد، آن هم فضای باز و به خصوص در محیط های عمومی و همراه با کودکان دیگر . در بازی کودکان باید رشد و پیشرفت ذهنی توأم با رشد بدنی باشد.کودک با یادگیری مفاهیم رنگ ، حجم ، صوت و… عناصر وسیع تری را برای بازی به دست خواهد آورد.بازی تمرینی برای تسلط روحی و جسمی بر زندگی واقعی است. جامعه شناسان منشأ فعالیت های هنری را بازی می دانند . برای گسترش سطح فرهنگ و هنر در جامعه باید آموزش هنری را از دوران کودکی شروع کنیم.روان شناسان بازی را به دو نوع جسمی و اجتماعی تقسیم می کنند . هر دو نوع بازی نیاز اساسی کودک است : بازی های انفرادی بیشتر توانایی های فردی و استقلال کودک را تقویت می کند و در بازی های اجتماعی کودکان گفت و گو و همکاری متقابل را یاد می گیرند.توجه به کودک در فضای شهر و محیط عمومی ، مهم ترین وظیفه ای است که باید به آن پرداخته شود؛زیرا کودکان آینده ساز کشور خود هستند ؛مدیران ، نخبگان و افراد موفقی که به آن ها نیاز داریم . به همین دلیل است که در تمام شهرهای جهان توجه ویژه ای به مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان، تربیت، رشد، آگاهی و اعتماد به نفس کودک می شودکودکان به طور مداوم در حال آزمایش و بررسی توان جسمی خود هستند . اگر محوطه بازی به اندازه کافی هیجان انگیز نباشد، کودک دلسرد می شود و به مکانی دیگر می رود . اماکن بازی کودکان باید دارای وسایلی باشد که به کودک اجازه تاب خوردن ، سر خوردن ، بالا رفتن ، دویدن و سایر بازی های جسمی را بدهد . در این خصوص ، مقیاس و تناسب وسایل بازی با اندازه کودک و فواصل لازم بین وسایل بازی حائز اهمیت است .

Playground equipment

مقالات این بخش

_