آلودگی دیداری

آلودگی صوتی

آلودگی صوتی آلودگی صوتی هر نوع رفتار نابهنجار برای اینکه به راحتی از سوی عاملان آن به وقوع بپیوندد و ... ادامه مطلب
آلودگی نور

آلودگی نور

آلودگی نور(تاریکی): هرچند که شدت زیاد نور و نیز نور کنترل نشده در برخی از مکانها به ويژه اتاق های ... ادامه مطلب
آلودگی دیداری

آلودگی دیداری

آلودگی دیداری: تماشای محیط انسان ساخت، هر چقدر که مناظر آن معمولی باشد، دلپذیر خواهد بود. شهر مانند یک بنای ... ادامه مطلب